Дейности

      Асоциацията осъществява дейност в обществена полза.
      Предмет на дейност на асоциацията е:
- създаване на условия за отглеждане, възпитание, рехабилитация и долекуване, обучение, трудова, социална и арт-терапия на деца и младежи, страдащи от физически и ментални увреждания, създаване на необходимите материални и нормативни предпоставки за тяхната социална интеграция в обществото.
За осъществяване предмета на дейност асоциацията през 2007г. изгради дневен център за млади хора с увреждания в гр. София, в предоставено под наем помещение от Столична община. Капацитетът на центъра е за 15 души. Персоналът на дневния център се състои от директор, социален педагог, логопед, рехабилитатор, помощник възпитатели и шофьор на микробус. За всеки млад човек с увреждане, посещаващ дневния център се разработва индивидуална програма, съобразена с уврежданията и възможностите за развитие. Заниманията са както индивидуални, така и групови. Ежедневно се осъществява трудова, арттерапия, музикотерапия, образователни и спортно-рехабилитационни занимания. Трудовата терапия включва занимания по готварство, градинарство, създаване на битови умения и хигиенни навици. Арттерапията включва рисуване, апликиране, моделиране с глина и други. Социалният педагог разработва и провежда групови терапевтични занимания. Освен ежедневните посещения на дневен център на младежите с увреждания, асоциацията организира ежегодно почивки на море, екскурзии до Витоша, посещения на различни исторически обекти и манастири в България, както и много други културно-масови мероприятия. За постигане на своите цели асоциацията осъществява допълнителна дейност, която е пряко свързана с основната дейност на асоциацията.
Допълнителната дейност на асоциацията има за предмет:
- предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, изработване и разпространение на специални учебни и тренировъчни пособия за работа с децата, обхванати от предмета на дейност на асоциацията и други;

- организиране на благотворителни базари на изделията, изработени с участието на младите хора с увреждания;

- организиране на дни на доброволчеството с цел доброто поддържане на дневен център, социална интеграция и популяризиране проблемите на младежите с увреждания.

©2009 Kontrax JSC.