Контакти

Адрес:
Гр. София, п.к.1632
Ж.к."Овча купел"2, бл.19, вх. В, ет.6, ап. 70

Райна Димитрова Стаменова-Йосифова
Председател на асоциация
„И НАС НИ ИМА”
тел: 957 37 96, 0888 530 316

e-mail: npo_children@abv.bg
Данни на асоциацията:
Булстат 131261138
Данъчен № 322 109 88 02
Банкова сметка в български лева:
„Raiffaisen Bank
IBAN: BG62 RZBB 9155 1067 0551 19
BIC: RZBB BGSF

Спонсори

      Фирма Контракс спонсорира деца с увреждания от 2000г., а асоциацията от 2004г. след създаването й! Фирмата е сред 10-те водещи фирми на пазара на информационни технологии и една от 350-те фирми, големи данъкоплатци в България, факти доказващи успешния и легитимен бизнес на компанията.

Партньори

      Наши партньори са:
Национален център за социална рехабилитация
Агенция за хората с увреждания
Столична община
Фондация Лале
Фондация „Помощ за благотворителността в България”
Представители на бизнеса: Контракс, Актавис, Стомана Перник, Софийска вода и други.
©2009 Kontrax JSC.